Engagemang

Med stort engagemang genomför vi uppdrag och åtagande för att uppnå syfte och mål.

Proaktiva

Vi gillar när det händer saker och arbetar proaktivt och framåt.

Kommunikativt ledarskap

Att leda och skapa delaktighet genom dialog och öppenhet är en målsättning med vårt ledarskap.

Yureka

Vi känner glädjerus och lycka när vi når uppsatta mål.

VI ÄR EVOY.

Vi är konsultföretaget som hjälper våra kunder, offentliga som privata, med bland annat strategiarbete, projektledning och förändringsledning för att stötta när kunden behöver förstärkning och skapa förändring.

Vi tror på samarbete, långsiktighet och människor där vi alla bidrag till en bättre värld.

Våra ledord är Engagemang, Proaktiva, Kommunikativt ledarskap och Yureka då vi känner ett extra glädjerus när vi når uppsatta mål.

VILL DU BLI EN AV OSS?

Är du en driven person med talang och kunskap inom strategi, verksamhetsutveckling, projektledning eller förändringsledning?

Vill du vara delaktig i att skapa och forma ett konsultföretag med marknadens bästa konsulter?

Välkommen till oss!

Referensuppdrag

Här hittar du några av de uppdrag och de organisationer som vi hjälpt med projektledning, digital förflyttning och strategiarbete under de senaste åren.

vad gör vi på evoy?

Vi på Evoy har lång erfarenhet av projektledning och att driva, implementera och effektivisera projekt där vi går från behov och krav till mål på ett strukturerat sätt.  

Våra ledord är att skapa förståelse, engagemang och styrning där vi fokuserar på tydlighet och kommunikativt ledarskap.

 

Vad kan vi hjälpa dig med? 

Strategi

En strategi är en riktning för vad vi gör för att uppnå uppsatta mål och visioner. 

Vi på Evoy hjälper till med strategier så att de blir konkreta, genomförbara och förankrade i organisationen. 

Projektledning

Evoy har konsulter med lång erfarenhet av projektledning och att driva, implementera och effektivisera projekt där vi går från behov och krav till mål på ett strukturerat sätt.

Vår målsättning är att hjälpa våra kunder att skapa förutsättningar för lyckosamma projekt.

Transformation

Vårt samhälle blir mer och mer digitalt och effektivt och digitalisering skapar stora möjligheter.

En digital transformation är en förändring där människorna är i fokus och där processer moderniseras och effektiviseras.

förändring

Varaktiga förändringar behöver tid att växa fram och accepteras i organisationen och vi hjälper till att leda i förändringen på ett metodiskt och strukturerat arbetssätt.